Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Namaz Sureleri Sırası ve Anlamları
#1
Namaz Sureleri Sırası ve Aanlamları
<a style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: #333333;" href="https://www.tutsela.com/]Namaz Sureleri Sırası[/url] ve Anlamları
İslam dininde <a style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: #333333;" href="https://www.tutsela.com/]<strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]namaz sureleri[/b][/url] otuzuncu cüzde yer alır. Bu sureler kısadır ve her Müslüman kolaylıkla ezberleyebilir. Namaz sureleri sıralaması Nübüvvetten sonra gerçekleşmiştir. Hz. Ebu Bekir zamanında kitaplaşan Kuran, Hz. Osman zamanında çoğaltılarak dünyanın dört bir yanındaki Müslüman valilere gönderilmiştir.
Namaz Sureleri Sıralaması
Müslümanlar için zorunlu olan beş vakit namazın kılınma şartları vardır. Fatiha suresi okunmadan namaz kılınması caiz değildir. Fatiha suresinden sonra zammı sure yani Kuran’da yer alan her hangi bir sure okunması gerekir. <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]Namaz sureleri[/b] en çok okunan surelerdir. Bu sureler şu şekildedir:

Fil Suresi- 105. Sure
Kureyş Suresi- 106. Sure
Maun Suresi- 107. Sure
Kevser Suresi- 108. Sure
Kafirun Suresi- 109. Sure
Nasr Suresi- 110. Sure
Tebbet Suresi- 111. Sure
İhlas Suresi- 112. Sure
Felak Suresi- 113. Sure
Nas Suresi- 114. Sure

Fil Suresi
Fil suresi 5 ayettir ve <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]namaz sureleri[/b] sıralamasında ilk sırada yer alır. Güç ve kuvvetini batıl düşünce ve fikirlerden alan Hıristiyan Ebrehe’nin Kabe’yi yıkma hadisesini anlatan bir suredir. Ebrehe Sana’da büyük bir kilise yaptırdı. Amacı burayı bütün Arap yarımadasının tek kutsal mekanı yapmak ve bütün insanları bu kiliseye hac yapmaya zorlamak. Bu nedenle Kabe’yi kendine rakip görüyordu ve Kabe’yi bu nedenle yıkmak istiyordu. Kabe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin, Allah’ın emri ile hareket eden ebabil kuşları tarafından nasıl helak edildiğini anlatmaktadır. <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]Fil suresi anlamı[/b] genel olarak fil sahibi Ebrehe’yi konu edinmiştir.
 
Kureyş Suresi
Kureyş Suresi <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]namaz sureleri[/b] içerisinde yer alın ve 4 ayettir. Surede rabbimiz Kureyşlilere yaz ve kış ticaret imkanı verdiğini ve bu ticarete alıştırıldıklarını hatırlatmaktadır. Buna mukabil Kabe’nin rabbine kulluk etmelerinin yerinde olacağı buyrulmaktadır. <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]Kureyş suresi anlamı[/b], onlara güvenli hayat veren ve açken doyuran rabbine iman etmeleri gerektiği konusunu ihtiva etmektedir.
Maun Suresi
Bu sure 7 ayettir. Ekmeğinizi suyunuzu ve rızkınızı veren Allah-u Teala’dır. ‘Dini yalanlayanları, inkar edenleri gördün mü?’ ayetiyle başlamaktadır. <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]Namaz sureleri[/b] içerisinde yer alan bu surenin devamında bu yalanlayanların yetimi itip kakan, yetimi azarlayan kişiler olduğu buyrulmaktadır. Bu yetimi iten kimselerin surenin devamında fakiri doyurmaya teşvik etmeyenler kişiler olduğu da anlatılmaktadır.
Surenin devamında ‘Vay o namaz kılan kişilerin haline’ diyor. <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]Maun suresi anlamı[/b] bu konuda ciddi anlamda uyarmaktadır. Burada namaz kıldığı halde dini sadece mescidde namaz olarak algılayanların halinin kötü olacağını vurguluyor. Hayatın her alanında namaz kılınması ve her alanında Allah’a boyun eğilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca sünnete uygun bir şekilde namaz kılınmadığı zaman da o namaz sahibi için bir fayda sağlamıyor.
 
Gösteriş için namaz kılanlar surenin son kısmında uyarılıyor. En son ayette ise bunların en basit eşyaları bile insanlarda esirgedikleri buyruluyor.
Kevser Suresi
Üç ayetten oluşan bu sure Kevser müjdesiyle başlıyor. <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]Kevser suresi anlamı[/b] Kevser Havuzu ile ilgilidir. Allahu Teala, ‘ Biz (yani Allah) sana Kevser’i verdik. Bu Kevser Peygamberimiz (sav)’e özel bir havuz. Bu havuzun başında Peygamberimiz aleyhisselam Müslümanlarla buluşacak. Bid’at ehlini ise Peygamberimiz havuz başında kovacak. Surenin devamında namaz kılınması ve Allah için kurban kesilmesi istenmektedir. <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]Namaz sureleri[/b] içerisinde en kısa olanıdır.
Kafirun Suresi
Altı ayetten oluşan bu sure Kafirlere karşı takınılması gereken tavırdan bahsetmektedir. <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]Kafirun suresi anlamı[/b], Mekkeli müşriklerin Peygamberimiz aleyhisselam’a yaptıkları teklifi ele almaktadır. Mekkeli müşrikler Peygamberimiz aleyhisselam’a ‘biz senin Allah’ına bir yıl süreyle tapalım, gelecek bir yılda da sen bizim putlarımıza tap’ dediler. Ayrıca Mekke’nin reisliğini teklif ettiler ve ticaret konusunda yetki teklif ettiler. En güzel kadınla evlenme teklifi yaptılar. Bütün bu teklifler konusunda peygamberimiz kesin bir karar vermedi ve vahiy bekledi. Beklediği vahiy gecikmedi ve Kafirun Suresi nazil oldu.
Surede Müşriklerin inancı ile Müslümanların inancının ayrı olduğu, Müslümanların onların putlarına tapmayacağı, onların da Allah’a tapmayacağı vurgulanmaktadır. En sonda Müşriklerin dini Müşriklere, Müslümanların dini Müslümanlara diyerek Rabbimiz kesin bir tavır sergilenmesini istiyor. <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]Namaz sureleri[/b] içerisinde itikadi konuları ihtiva eden surelerdendir. Şirk ve küfür konusunda Müslümanların Müşriklerle uzlaşmaması gerektiği vurgulanıyor.
Nasr Suresi
Üç ayetlik bu sure fetih müjdesi veriyor. Mekke, Hayber ve bütün Arap Yarım adası kısa sürede fethedildi. <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]Nasr suresi anlamı[/b] genel anlamda bu konu etrafında ele alınmaktadır. Allahın yardımından sonra fetih geleceği ve bu fetih sonrası insanların grup grup İslam’a gireceği müjdelenmektedir. Rabbimiz surenin sonunda hamd, tesbihat ve istiğfar etmemizi istemektedir. En son ayette ise müjde vardır. Allah’ın tevbeleri kabul edeceği müjdesi vardır. <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]Namaz sureleri[/b] içerisinde fetihle ilgili olan suredir.
Tebbet Suresi
Beş ayetten oluşan bu sure Ebu Leheb’in akıbetini anlatmaktadır. <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]Tebbet suresi anlamı[/b] genel olarak peygamberimizin amcası Ebu Leheb ve eşini konu almaktadır. Her halukarda peygamberimize zulmeden Ebu Leheb, Hz. Muhammed (sav)’e en çok eziyet eden kişiler içerisindedir. Komşusu olan amcası eşiyle birlikte eziyet etmiştir. Kapısının önüne deve işkembesi dökme, kapısının önüne diken dökme gibi eziyetleri zevkle yapmıştır. Peygamberimizi perişan etmek için servetini harcamıştır. <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]Namaz sureleri[/b] içerisinde bir kişiden bahseden suredir.
Surenin ilk ayeti beddua ve lanet ile başlıyor. Ebu lehebin elinin kuruyacağı Allah tarafından müjdelendi. Malının ve ticaretinin ona fayda etmediği, ateşe gireceği, hanımının da cehennemde odun hamalı olacağı ve boyunda hurma lifinden bir ip olacağı müjdelenmiştir.
İhlas Suresi
Bu sure tevhid inancının bir şubesini oluşturmaktadır. 4 ayetten oluşmaktadır. <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]İhlas suresi anlamı[/b] şu şekildedir: Allah-u Teala’nın bir olduğu, samed olduğu yani hiç bir şeye muhtaç olmadığı, yarattıklarının ona muhtaç olduğu, Allah’ın doğurmadığı, Allah-u Teala’yı da kimsenin doğurmadığı vurgulanmaktadır. <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]Namaz sureleri[/b] içerisinde ihlas suresinin farklı bir yeri vardır.
Felak Suresi
Kuranın sonundaki Nas suresi ile birlikte nazil olan bu sure Muhafezeteyn surelerinin ilkidir. <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]Felak suresi anlamı[/b] genel olarak Rabbimize nasıl sığınılacağını anlatmaktadır. Beş ayetlik bu surede Allah’a nasıl sığınılacağı anlatılmaktadır. Peygamberimiz (sav)’e büyü yapılmıştı ve Cebrail bu iki sureyi okumasını tavsiye etmişti.
Allahın yarattıklarının şerrinden Allah’a sığınılması gerektiği surenin devamında belirtilmektedir. Gecenin şerrinden ( tuzak kuranların ve üfürükçülerin şerrinden) Allah’a sığınırım. Düğümlere üfleyenlerin, sihirbazların şerrinden Allah’a sığınırım. Hased edenin hasedinden Allah’a sığınırım.
Nas Suresi
Muhafezeteyn surelerinin ikincisi olan Nas suresi 6 ayettir. <strong style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box;]Nas suresi anlamı[/b] Allah-u Teala’ya sığınma ile ilgilidir. İnsanların Rabbine, insanların melikine ve insanların ilahına sığınılması gerektiğini vurgulayan ilk ayetler, vesvese veren gizli şerden, insanın gönlüne işleyen vesvesenin şerrinden tek ilah olan Allah’a sığınılması gerektiğini buyurmaktadır. Cinlerden ve insanlardan gelebilecek şerden Allah’a sığınılması gerektiği surenin sonunda belirtiliyor.
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi